CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

**1. Mục đích và phạm vi thu thập**

Phuhieuxenhanh.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi đăng ký mua hàng trên website. Thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:

– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
– Giải đáp thắc mắc.
– Cung cấp thông tin mới nhất trên website của chúng tôi.
– Thực hiện các khảo sát khách hàng.
– Thực hiện các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi.

Thông tin thu thập bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, lịch sử mua hàng (nếu có).

**2. Phạm vi sử dụng thông tin**

Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng bởi Phuhieuxenhanh.com trong các hoạt động liên quan đến việc mua bán và quảng cáo sản phẩm. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.

**3. Thời gian lưu trữ thông tin**

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Phuhieuxenhanh.com tối đa 30 ngày.

**4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân**

Phuhieuxenhanh.com là đơn vị chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

**5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình**

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Phuhieuxenhanh.com thực hiện việc này.

**6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng**

Phuhieuxenhanh.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng một cách an toàn, hiệu quả. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp bảo mật như mã hóa SSL, bảo vệ máy chủ bằng firewall, quyền truy cập dữ liệu hạn chế và các biện pháp an ninh khác.

**7. Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân**

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đến Ban quản lý Phuhieuxenhanh.com. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất.